1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "This color has the opposite …

"This color has the opposite effect."

Dịch:Màu này có tác dụng trái ngược.

August 4, 2014

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/HuongNT

Màu này có hiệu ứng ngược


https://www.duolingo.com/profile/isa_wood

"Màu này có tác dụng tương phản"


https://www.duolingo.com/profile/thangnv16

"Màu này có tác dụng ngược lại" cũng hay mà. KHông hiểu sao phần này hay sai thế.


https://www.duolingo.com/profile/longhd1

màu này có hiệu ứng nghịch. why not?


https://www.duolingo.com/profile/alexduc

Màu này có hiệu ứng trái ngược/đối lập Vì dùng cho màu sắc nên dịch là hiệu ứng sẽ chuẩn hơn với câu này, theo mình là thế.


https://www.duolingo.com/profile/sputin68

"Màu" và "Màu sắc" lại khác nhau sao?


https://www.duolingo.com/profile/VuongTuanTu

"Màu sắc này có tác dụng trái ngược nhau". Đáp án sai vì dư chữ nhau ở cuối câu, ra đáp án này không biết có phải là người việt không nhỉ, hay là người việt đang sinh sống ở nước ngoài đây ta...nghi lắm không biết phải không


https://www.duolingo.com/profile/ThaiThanhP4

Effect nên dịch là hiệu ứng là đúng nhất.


https://www.duolingo.com/profile/MinhBuiQua

Hiệu ứng ngược, hiêuứng đối nghịch


https://www.duolingo.com/profile/draconisNM

tác động và tác dụng khác nhau như thế nào vậy???


https://www.duolingo.com/profile/DucMJM
  • 1755

"Màu này có tác dụng đối nghịch" sao vẫn sai vậy?

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.