Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Are you in a group?"

Dịch:Bạn có trong một nhóm không?

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lequangtrung

"Bạn trong một nhóm không" là không chính xác. Đáp án nên là "Các bạn trong một nhóm phải không" mới hợp lý

4 năm trước

https://www.duolingo.com/HuyHoangNg10

Bạn có phải ở trong một nhóm không cũng đúng mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 941

bạn ở trong một nhóm không (sai)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 941

bạn ở trong một nhóm không

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NayKaori
NayKaori
  • 14
  • 13
  • 9
  • 5

"Các bạn ở trong một nhóm" cho sai, phải sửa là "Các bạn ở trong một nhóm à?" mới chịu???? Câu trên cũng đúng mà

1 năm trước