1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Are you in a group?"

"Are you in a group?"

Dịch:Bạn có trong một nhóm không?

August 4, 2014

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Lequangtrung

"Bạn trong một nhóm không" là không chính xác. Đáp án nên là "Các bạn trong một nhóm phải không" mới hợp lý


https://www.duolingo.com/profile/HuyHoangNg10

Bạn có phải ở trong một nhóm không cũng đúng mà


https://www.duolingo.com/profile/Lecumen

bạn ở trong một nhóm không (sai)


https://www.duolingo.com/profile/Lecumen

bạn ở trong một nhóm không


https://www.duolingo.com/profile/NayKaori

"Các bạn ở trong một nhóm" cho sai, phải sửa là "Các bạn ở trong một nhóm à?" mới chịu???? Câu trên cũng đúng mà

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.