"Are you in a group?"

Dịch:Bạn có trong một nhóm không?

August 4, 2014

7 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/Lequangtrung

"Bạn trong một nhóm không" là không chính xác. Đáp án nên là "Các bạn trong một nhóm phải không" mới hợp lý


https://www.duolingo.com/profile/AnBinHJu99

Uhm toi cung vậy thôi cung coi như sự buc tức đành chịu biết sao gi!?


https://www.duolingo.com/profile/HuyHoangNg10

Bạn có phải ở trong một nhóm không cũng đúng mà


https://www.duolingo.com/profile/Lecumen

bạn ở trong một nhóm không (sai)


https://www.duolingo.com/profile/Lecumen

bạn ở trong một nhóm không


https://www.duolingo.com/profile/NayKaori

"Các bạn ở trong một nhóm" cho sai, phải sửa là "Các bạn ở trong một nhóm à?" mới chịu???? Câu trên cũng đúng mà


https://www.duolingo.com/profile/NguynVnTun978760

"bạn có trong một nhóm nào không ?" Cũng ko được hả ad ? Sau khó chịu vậy ?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.