"Areyouinagroup?"

Dịch:Bạn có trong một nhóm không?

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lequangtrung

"Bạn trong một nhóm không" là không chính xác. Đáp án nên là "Các bạn trong một nhóm phải không" mới hợp lý

4 năm trước

https://www.duolingo.com/HuyHoangNg10

Bạn có phải ở trong một nhóm không cũng đúng mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 6
  • 1057

bạn ở trong một nhóm không (sai)

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 6
  • 1057

bạn ở trong một nhóm không

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NayKaori
NayKaori
  • 14
  • 13
  • 9
  • 5

"Các bạn ở trong một nhóm" cho sai, phải sửa là "Các bạn ở trong một nhóm à?" mới chịu???? Câu trên cũng đúng mà

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.