"Nó nói."

Dịch:It speaks.

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/cutieeegirlll

nếu trả lời là says cũng được chứ sao lại bảo người ta sai

4 năm trước

https://www.duolingo.com/toiladung

bó tay, bạn báo lỗi đi, tôi cũng bị tương tự

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenvo5

ek, hoàn toàn có thể là "It says" mà không sai phạm ngữ pháp và ngữ nghĩa. Vui lòng cập nhật thêm đáp án.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/quankuteVN

it talk không được sao????

4 năm trước

https://www.duolingo.com/BaoToan95

Khi nào thêm s ở động từ thế nhỉ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hoannb

Nó có thể là he, she, it. Nói thì có thể dùng say, speak, talk, tell

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.