"Cô ta đã không nói với bạn qua máy tính à ?"

Dịch:Did she not talk to you over the computer?

August 4, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/PhuongEep

'didn't she talk to you through out computer?' sao lại sai nhỉ?

August 4, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.