Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ta đã không nói với bạn qua máy tính à ?"

Dịch:Did she not talk to you over the computer?

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/PhuongEep

'didn't she talk to you through out computer?' sao lại sai nhỉ?

4 năm trước