1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. Các bạn giúp mình hiểu hơn về…

https://www.duolingo.com/profile/MissTrinh

Các bạn giúp mình hiểu hơn về cách dùng Hobbies và Interests có gì khác nhau? Thanks

August 4, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/TranManhCuong

Here is the difference between these word.

English speakers use hobby to mean "something you like to do that is pursued vigorously in a systematic manner."

=> Người nói tiếng Anh ( bản xứ) dùng "Hobby" với nghĩa là " 1 việc gì đó bạn thích làm mà nó được theo đuổi 1 cách mãnh liệt theo 1 thói quen có hệ thống.

and "interest" for something you like to do => "interest" cho những thứ mà bạn thích làm.

Ex : Something you like to do is an "interest." If you only listen to music for pleasure, it is an interest. If you like to travel once in a while, that's an interest. Hobby is something you do systematically and with devotion. Stamp and coin collection are hobbies. Playing a musical instrument and joining non-professional or semi-professional performance group is a hobby.

=> Thứ mà bạn thích làm là "interest".. Nếu bạn chỉ nghe nhạc để thưởng thức, nó là 1 "interest". Nếu bạn thích đi du lịch lâu lâu 1 lần, đó là 1 'interest". "Hobby" là thứ mà bạn làm 1 cách có thệ thống và với lòng tận tâm / hết lòng/ cống hiến... Con tem và tiền xu là những "hobbies".


https://www.duolingo.com/profile/pmyt

Thanks! 5 lingots for your great explanation!


https://www.duolingo.com/profile/MissTrinh

Cảm ơn bạn nhiều nhé. :)

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.