"Anh ấy đọc tất cả mọi quyển sách ."

Dịch:He reads every book.

August 4, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/thanhtan60

Câu tiếng Việt không chuẩn

August 4, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.