Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy đọc tất cả mọi quyển sách ."

Dịch:He reads every book.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thanhtan60

Câu tiếng Việt không chuẩn

4 năm trước