1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Those men are my brothers."

"Those men are my brothers."

Dịch:Những người đàn ông đó là những anh trai của tôi.

August 4, 2014

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Arjen_Robben

những người đàn ông đó là những anh em trai của tôi


https://www.duolingo.com/profile/thanhtan60

Ai bảo brothers chỉ là anh trai hay em trai


https://www.duolingo.com/profile/LeQuocQuan

những người đàn ông kia là những người anh trai của tôi ... có được không ??? giải thích hộ mình sao sai với ad ???


https://www.duolingo.com/profile/94barack94

Đúng! Nhưng vì "kia" chưa có trong các đáp án tiếng việt. Bạn nên báo lỗi chấp nhận đáp anq


https://www.duolingo.com/profile/anhtuong.dinh

Brother nghĩa chung là anh hay em trai. Nếu nói cụ thể là anh trai thì phải là elder brother. Do đó trong trường hợp này, không xác định rõ thì phải dịch là anh em trai thì đúng hơn chứ!


https://www.duolingo.com/profile/dothanhtuan204

Những nguời đàn ông đó đều là anh trai của tôi thì sai gì hả mọi nguời


https://www.duolingo.com/profile/TrnThTi2

Mình dịch y như đáp án sao lại báo sai nhỉ


https://www.duolingo.com/profile/huynhtouyen

những nguoi dan ong đó là anh của tôi


https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

Those men are my brothers, those men are my brothers, those men are my brothers, those men are my brothers, those men are my brothers, those men are my brothers


https://www.duolingo.com/profile/Ninh15115

" Là những ông anh của tôi " có gì sai


https://www.duolingo.com/profile/hungkim1

Những người đàn ông đó là các anh trai của tôi .( cũng sai)

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.