1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Have you lost your voice?"

"Have you lost your voice?"

Dịch:Bạn đã mất đi tiếng nói của mình à ?

August 5, 2014

15 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/thangnv16

"Bạn bị mất tiếng phải không?" nghe xuôi thế còn gì.


https://www.duolingo.com/profile/NgocVuStone

"bạn bị mất giọng rồi ah?" câu này Việt thế mà sai?


https://www.duolingo.com/profile/toandkt

Câu ở thì hoàn thành mình có cần dịch "đã" ko nhỉ, vì ngay hiện tại vẫn đang mất giọng mà?


https://www.duolingo.com/profile/Lecumen

Bạn đã mất giọng của mình rồi à. Wrong?


https://www.duolingo.com/profile/Phinh5

Bạn đã mất giọng à?


https://www.duolingo.com/profile/Nghiep998763

Có ai giải thích hai câu này dịch khác nhau ở điểm nào không "bạn đã mất đi tiếng nói của mình à?" "đúng" và " bạn đã mất đi tiếng nói của bạn à ?" "sai" thật khó hiểu quá


https://www.duolingo.com/profile/dinhleduy7

mình dịch là bạn bị câm à ?


https://www.duolingo.com/profile/dinhleduy7

bạn đã bị câm à sao lại sai??????????????????


https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

Have you lost your voice, have you lost your have you lost your voice, have you lost your voice, have you lost your voice, have you lost your voice, have you lost your voice


https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

Have you lost your voice, have you lost your voice, have you lost your voice, have you lost your voice


https://www.duolingo.com/profile/PhanVnHin2

Có phải bạn bị mất tiếng


https://www.duolingo.com/profile/BaHunh

Bạn có mất giọng mình không ?


https://www.duolingo.com/profile/BiBi414434

Tôi không thể gõ chữ Bàn phím không hiện ra


https://www.duolingo.com/profile/Tipi816645

Mất tiếng nói với mất đi tiếng nói có khác nhau gì đâu. Vậy mà cho sai.


https://www.duolingo.com/profile/QuNg991906

Bạn đã mất tiếng của mình à cũng sai bắt buộc phải ghi thêm chữ đi vào sau mất mới chấp nhận trong khi tiếng Việt 2 câu giống hệt nhau. Máy móc quá

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.