"Haveyoulostyourvoice?"

Dịch:Bạn đã mất đi tiếng nói của mình à ?

4 năm trước

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thangnv16

"Bạn bị mất tiếng phải không?" nghe xuôi thế còn gì.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/NgocVuStone

"bạn bị mất giọng rồi ah?" câu này Việt thế mà sai?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/toandkt

Câu ở thì hoàn thành mình có cần dịch "đã" ko nhỉ, vì ngay hiện tại vẫn đang mất giọng mà?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 994

Bạn đã mất giọng của mình rồi à. Wrong?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Phinh5
Phinh5
  • 25
  • 147

Bạn đã mất giọng à?

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/dinhleduy7

mình dịch là bạn bị câm à ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhleduy7

bạn đã bị câm à sao lại sai??????????????????

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Have you lost your voice, have you lost your have you lost your voice, have you lost your voice, have you lost your voice, have you lost your voice, have you lost your voice

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

Have you lost your voice, have you lost your voice, have you lost your voice, have you lost your voice

1 năm trước

https://www.duolingo.com/PhanVnHin2

Có phải bạn bị mất tiếng

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/BaHunh

Bạn có mất giọng mình không ?

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.