"Have you lost your voice?"

Dịch:Bạn đã mất đi tiếng nói của mình à ?

August 5, 2014

20 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/thangnv16

"Bạn bị mất tiếng phải không?" nghe xuôi thế còn gì.


https://www.duolingo.com/profile/NgocVuStone

"bạn bị mất giọng rồi ah?" câu này Việt thế mà sai?


https://www.duolingo.com/profile/toandkt

Câu ở thì hoàn thành mình có cần dịch "đã" ko nhỉ, vì ngay hiện tại vẫn đang mất giọng mà?


https://www.duolingo.com/profile/Lecumen

Bạn đã mất giọng của mình rồi à. Wrong?


https://www.duolingo.com/profile/Phudinh17

Bạn đã mất giọng à?


https://www.duolingo.com/profile/Nghiep998763

Có ai giải thích hai câu này dịch khác nhau ở điểm nào không "bạn đã mất đi tiếng nói của mình à?" "đúng" và " bạn đã mất đi tiếng nói của bạn à ?" "sai" thật khó hiểu quá


https://www.duolingo.com/profile/dinhleduy7

mình dịch là bạn bị câm à ?


https://www.duolingo.com/profile/dinhleduy7

bạn đã bị câm à sao lại sai??????????????????


https://www.duolingo.com/profile/hwangahnjong

à bị câm và mất tiếng khác nhau heng. trong lúc dậy thì coăn trai mất tiếng đó


https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

Have you lost your voice, have you lost your have you lost your voice, have you lost your voice, have you lost your voice, have you lost your voice, have you lost your voice


https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

Have you lost your voice, have you lost your voice, have you lost your voice, have you lost your voice


https://www.duolingo.com/profile/PhanVnHin2

Có phải bạn bị mất tiếng


https://www.duolingo.com/profile/BaHunh

Bạn có mất giọng mình không ?


https://www.duolingo.com/profile/BiBi414434

Tôi không thể gõ chữ Bàn phím không hiện ra


https://www.duolingo.com/profile/Tipi816645

Mất tiếng nói với mất đi tiếng nói có khác nhau gì đâu. Vậy mà cho sai.


[tài khoản đã đóng]

  Bạn đã mất tiếng của mình à cũng sai bắt buộc phải ghi thêm chữ đi vào sau mất mới chấp nhận trong khi tiếng Việt 2 câu giống hệt nhau. Máy móc quá


  https://www.duolingo.com/profile/LaAnhHoa

  Tại sao lại có have ở đây ai giải thích mình với


  https://www.duolingo.com/profile/LThKimHong1

  Mất tiếng nói ở miền nam gọi là khan tiếng nghĩa là khi bị cảm ho thì bị khan tiếng, hoặc là giáo viên dạy học nói nhiều cũng bị khan tiếng.


  https://www.duolingo.com/profile/huynhphudt

  Thiếu chữ đi cũng sai luôn


  https://www.duolingo.com/profile/Bui.Hien

  bạn bị mất giọng phải không? sai chỗ nào vậy?

  Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.