"The award is on the wall."

Dịch:Giải thưởng nằm trên tường.

August 5, 2014

17 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Dino2097

Vãi shit cái giải thưởng

June 6, 2018

https://www.duolingo.com/profile/anhtuong.dinh

Ôi... thì với là! không biết đầu mà lần! "Phần thưởng ở trên tường" mà cũng sai?

November 4, 2014

https://www.duolingo.com/profile/trinhky53

Ôi... thì với là! không biết đầu mà lần! "Phần thưởng ở trên tường" mà cũng sai? Bạn viết dễ thương lắm.

April 13, 2017

https://www.duolingo.com/profile/green-carrot

Giai thuong thi o tren tuong --) sai. Dap an la giai thuong treo tren tuong. Treo thi phai dung 'hang' chu.

December 18, 2014

https://www.duolingo.com/profile/honamanh

"Giải thưởng ở trên tường" hợp với văn nói người Việt Nam hơn.

December 22, 2014

https://www.duolingo.com/profile/dinhquangt3

the prize is on the wall

April 4, 2019

https://www.duolingo.com/profile/NamLQ

Calm down

August 12, 2014

https://www.duolingo.com/profile/vangiathuy

nói chung mình dich sát nghĩa thấy dị hợm vậy mà được approve

March 6, 2015

https://www.duolingo.com/profile/VnAnh173581

có gì đâu mà dễ với thương!!!

April 16, 2017

https://www.duolingo.com/profile/huynhtouyen

nobody

April 19, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Klingon1234

??????????????????

April 21, 2015

https://www.duolingo.com/profile/hoangsonvaa

ờ...mình rút kinh nghiệm câu này. Lần sau ghi "Giải thưởng thì trên tường" --> Sai. Nhọ :(

December 17, 2014

https://www.duolingo.com/profile/lovallothers

Tôi đã dịch là " Giải thưởng thì ở trên tường" và đã được chấp nhận

đáp án cuả các admin " Giải thưởng nằm trên tường" không chính xác . Trên tường không thể nằm được , chỉ có treo thì được . Mà ở đây không dùng động từ "hang/treo" nên cũng không thể dịch là "Giải thưởng treo trên tường" .

Do đó , đề nghị các admin sửa lại đáp án là " Giải thưởng thì ở trên tường" và bỏ đáp án " Giải thưởng nằm trên tường" đi

January 17, 2015

https://www.duolingo.com/profile/buiphucanh

Reward cũng được mà ad

April 25, 2015

https://www.duolingo.com/profile/minhhoxe

"Giải thưởng ở trên tường" nghe được hơn.

October 29, 2015

https://www.duolingo.com/profile/vovanphucuser

Toi da dich "giai thuong o tren tuong" va duoc chap nhan ma

August 2, 2016
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.