"The award is on the wall."

Dịch:Giải thưởng nằm trên tường.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Dino2097

Vãi shit cái giải thưởng

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/anhtuong.dinh

Ôi... thì với là! không biết đầu mà lần! "Phần thưởng ở trên tường" mà cũng sai?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/trinhky53

Ôi... thì với là! không biết đầu mà lần! "Phần thưởng ở trên tường" mà cũng sai? Bạn viết dễ thương lắm.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/green-carrot

Giai thuong thi o tren tuong --) sai. Dap an la giai thuong treo tren tuong. Treo thi phai dung 'hang' chu.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/honamanh

"Giải thưởng ở trên tường" hợp với văn nói người Việt Nam hơn.

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.