Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"My mother has always felt that she knows more than the doctors."

Dịch:Mẹ của tôi đã luôn cảm thấy rằng bà ấy biết nhiều hơn các bác sĩ.

0
4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Nam_Ta

Mẹ tôi đã luôn cảm thấy rằng bà biết nhiều hơn các bác sĩ

0
Trả lời4 năm trước

https://www.duolingo.com/LeQuocQuan

mẹ tôi đã luôn cảm thấy rằng bà ấy hiểu biết hơn những bác sĩ !!!

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/bosskhunay

đáp án của tôi là : mẹ mình luôn cảm thấy bà ta biết nhiều hơn những thầy lang chấp nhận giùm cái các bạn

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/Phuonguyen127

cảm thấy với cảm nhận cũng như nhau thôi mà cũng tính sai à

0
Trả lời1 năm trước