"My mother has always felt that she knows more than the doctors."

Dịch:Mẹ của tôi đã luôn cảm thấy rằng bà ấy biết nhiều hơn các bác sĩ.

4 năm trước

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Nam_Ta

Mẹ tôi đã luôn cảm thấy rằng bà biết nhiều hơn các bác sĩ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/LeQuocQuan

mẹ tôi đã luôn cảm thấy rằng bà ấy hiểu biết hơn những bác sĩ !!!

4 năm trước

https://www.duolingo.com/bosskhunay

đáp án của tôi là : mẹ mình luôn cảm thấy bà ta biết nhiều hơn những thầy lang chấp nhận giùm cái các bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Phuonguyen127

cảm thấy với cảm nhận cũng như nhau thôi mà cũng tính sai à

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LSL2301

Mẹ tôi đã luôn cảm thấy rằng mình biết hơn các bác sĩ - Nên được chấp nhận.

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/Hoa946548
  • 23
  • 11
  • 214

Thiếu mỗi chữ ấy

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/kimcuc518865

Oh, không sai chữ nào cũng không cho qua là sao, hu, hu, ...

4 tuần trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.