"Mymotherhasalwaysfeltthatsheknowsmorethanthedoctors."

Dịch:Mẹ của tôi đã luôn cảm thấy rằng bà ấy biết nhiều hơn các bác sĩ.

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Nam_Ta

Mẹ tôi đã luôn cảm thấy rằng bà biết nhiều hơn các bác sĩ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/LeQuocQuan

mẹ tôi đã luôn cảm thấy rằng bà ấy hiểu biết hơn những bác sĩ !!!

4 năm trước

https://www.duolingo.com/bosskhunay

đáp án của tôi là : mẹ mình luôn cảm thấy bà ta biết nhiều hơn những thầy lang chấp nhận giùm cái các bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Phuonguyen127

cảm thấy với cảm nhận cũng như nhau thôi mà cũng tính sai à

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LSL2301
LSL2301
  • 25
  • 597

Mẹ tôi đã luôn cảm thấy rằng mình biết hơn các bác sĩ - Nên được chấp nhận.

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/Hoa946548

Thiếu mỗi chữ ấy

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.