1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "My mother has always felt th…

"My mother has always felt that she knows more than the doctors."

Dịch:Mẹ của tôi đã luôn cảm thấy rằng bà ấy biết nhiều hơn các bác sĩ.

August 5, 2014

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Nam_Ta

Mẹ tôi đã luôn cảm thấy rằng bà biết nhiều hơn các bác sĩ


https://www.duolingo.com/profile/LeQuocQuan

mẹ tôi đã luôn cảm thấy rằng bà ấy hiểu biết hơn những bác sĩ !!!


https://www.duolingo.com/profile/bosskhunay

đáp án của tôi là : mẹ mình luôn cảm thấy bà ta biết nhiều hơn những thầy lang chấp nhận giùm cái các bạn


https://www.duolingo.com/profile/Phuonguyen127

cảm thấy với cảm nhận cũng như nhau thôi mà cũng tính sai à


https://www.duolingo.com/profile/LSL2301

Mẹ tôi đã luôn cảm thấy rằng mình biết hơn các bác sĩ - Nên được chấp nhận.


https://www.duolingo.com/profile/Hoa946548

Thiếu mỗi chữ ấy


https://www.duolingo.com/profile/kimcuc518865

Oh, không sai chữ nào cũng không cho qua là sao, hu, hu, ...


https://www.duolingo.com/profile/Nguyenbinh951326

Tại sao đáp án MẸ TÔI ĐÃ LUÔN CẢM THẤY RẰNG BÀ ẤY BIẾT NHIỀU HƠN NHỮNG BÁC SĨ lại là đáp án sai?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.