1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "My mother has always felt th…

"My mother has always felt that she knows more than the doctors."

Dịch:Mẹ của tôi đã luôn cảm thấy rằng bà ấy biết nhiều hơn các bác sĩ.

August 5, 2014

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Tradedco

Mom is an another Google :))


https://www.duolingo.com/profile/Nam_Ta

Mẹ tôi đã luôn cảm thấy rằng bà biết nhiều hơn các bác sĩ


https://www.duolingo.com/profile/LeQuocQuan

mẹ tôi đã luôn cảm thấy rằng bà ấy hiểu biết hơn những bác sĩ !!!


https://www.duolingo.com/profile/bosskhunay

đáp án của tôi là : mẹ mình luôn cảm thấy bà ta biết nhiều hơn những thầy lang chấp nhận giùm cái các bạn


https://www.duolingo.com/profile/Phuonguyen127

cảm thấy với cảm nhận cũng như nhau thôi mà cũng tính sai à


https://www.duolingo.com/profile/LSL2301

Mẹ tôi đã luôn cảm thấy rằng mình biết hơn các bác sĩ - Nên được chấp nhận.


https://www.duolingo.com/profile/Hoa490
  • 1273

Thiếu mỗi chữ ấy


https://www.duolingo.com/profile/kimcuc518865

Oh, không sai chữ nào cũng không cho qua là sao, hu, hu, ...


https://www.duolingo.com/profile/Nguyenbinh951326

Tại sao đáp án MẸ TÔI ĐÃ LUÔN CẢM THẤY RẰNG BÀ ẤY BIẾT NHIỀU HƠN NHỮNG BÁC SĨ lại là đáp án sai?


https://www.duolingo.com/profile/VngNgcV

The doctors said: ❤❤❤ sao bà ko làm bác sĩ luôn đi.


https://www.duolingo.com/profile/peter692349

"mẹ tôi đã luôn cảm thấy rằng bà biết nhiều hơn các bác sĩ", sao sai?, tại sao phải dịch là "bà ấy" mới đúng, viết tiếng việt chứ đâu phải dịch từng chữ tiếng Anh, sao đ. Duolingo có vẻ ❤❤❤ tiếng Việt quá, thôi dạy tiếng anh-anh đi

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.