Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The girl has a nice pink dress."

Dịch:Cô gái có một cái áo đầm màu hồng đẹp.

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lequangtrung

Dress lúc thì là bộ đầm, lúc thì là cái đầm

4 năm trước

https://www.duolingo.com/kanu17

My answer was : Cô gái có một cái đầm đẹp màu hồng. It could be correct too. Also, that sounds even more naturally in vietnamese than the given answer. thanks

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HoangMinhh1

Đáp án ghi là váy thì sai chỗ nào

3 năm trước

https://www.duolingo.com/congdan001

Cô gái có một cái đầm màu hồng dễ thương

2 năm trước

https://www.duolingo.com/maeve869253

ghi váy cũng sai ah == ảo

2 năm trước

https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 19
  • 6
  • 6
  • 2
  • 11

skirt (váy) is the park of a dress (đầm), that hangs below the waist

2 năm trước

https://www.duolingo.com/ngocxubeo

cô gái có một chiếc váy đẹp màu hồng

1 năm trước