1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "The girl has a nice pink dre…

"The girl has a nice pink dress."

Dịch:Cô gái có một chiếc đầm đẹp màu hồng.

August 5, 2014

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/kanu17

My answer was : Cô gái có một cái đầm đẹp màu hồng. It could be correct too. Also, that sounds even more naturally in vietnamese than the given answer. thanks


https://www.duolingo.com/profile/Lequangtrung

Dress lúc thì là bộ đầm, lúc thì là cái đầm


https://www.duolingo.com/profile/ngocxubeo

cô gái có một chiếc váy đẹp màu hồng


https://www.duolingo.com/profile/HngGiang90383

Trả lời đúng sao lại hiện là sai


https://www.duolingo.com/profile/Quanpeos

Cô gái có một cái váy đẹp màu hồng sao vẫn sao


https://www.duolingo.com/profile/t.h.u.y.e.n

Cô gái ấy có 1 cái đầm đẹp cx sai

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.