"Họ thậm chí không hỏi câu hỏi nào."

Dịch:They do not even ask questions.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Diem_Trinh

They even do not ask any question

4 năm trước

https://www.duolingo.com/PhongQuocDinh

They do not even ask any questions

2 năm trước

https://www.duolingo.com/XoVanNguyen

ko có any ah

3 năm trước

https://www.duolingo.com/AimiYang

i do not even know her.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/SNbDmZ
  • 25
  • 903

They do not even ask any questions

6 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.