"He is sixty."

Dịch:Ông ấy sáu mươi tuổi.

August 5, 2014

15 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/tgiang92

Vừa đủ tuổi hưởng thọ :v

October 6, 2015

https://www.duolingo.com/profile/NhLan75029

K

July 29, 2018

https://www.duolingo.com/profile/E-IsMyPassion

He is sixty anh he is too old to be my husband.

April 10, 2015

https://www.duolingo.com/profile/E-IsMyPassion

Too old for you! Love me.

April 5, 2015

https://www.duolingo.com/profile/danghoangan2006

Vừa đủ tuổi về hưu

May 29, 2018

https://www.duolingo.com/profile/nghia806361

Tui noi la cau be ay thi sai hahahah☺☺☺

June 15, 2016

https://www.duolingo.com/profile/mamtuan1977

anh ấy cũng chuẩn mà

January 31, 2018

https://www.duolingo.com/profile/phuong4atb

ông hoặc anh cũng được thế mà lúc nào cũng là anh thế

July 2, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Tiendat02

kho hieu qua

July 21, 2016

https://www.duolingo.com/profile/LienMinh4

Aamđtt

July 9, 2018

https://www.duolingo.com/profile/LienMinh4

Có kđ!

July 9, 2018

https://www.duolingo.com/profile/duongtrang466246

anh ấy 60 tuổi haha

July 10, 2017

https://www.duolingo.com/profile/mamtuan1977

chắc anh này già rồi

January 31, 2018

https://www.duolingo.com/profile/anh898796

không có thì có sao đâu

August 15, 2017

https://www.duolingo.com/profile/dongbvub

dcm f*ck you

December 21, 2017
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.