"Anh ấy khỏe."

Dịch:He is fine.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thithi123vy

ủa đâu he fines sao không đúng he danh từ số ít thêm s ma sai

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ngockieu

ok;0[h[[[ugogoplgk jlkovlolvkollk

vk l l; lb cf mk v v

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ngocnhi023

Fine là tính từ. Nên cấu trúc câu la: chủ ngữ +tobe + tính từ. Còn thêm s hay es chi áp dụng cho động từ. Cấu trúc câu là chủ ngữ + động từ. Vd he runs.

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.