"Tôi không làm việc vào những ngày chủ nhật."

Dịch:I do not work on Sundays.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DiepVo2014

Sao không cần ON? Thanks

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Logachune
Logachune
 • 25
 • 12
 • 4
 • 4

mình nghĩ câu này cũng đúng mà "on sundays i do not work"

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

ừ câu đó cũng đúng nhé

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.