"He takes my coffee."

Dịch:Anh ấy lấy cà phê của tôi.

August 5, 2014

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/phng351526

Ủa take nó ghi là " lấy " , " nhận " Vậy sao he takes my coffee sao lại có nghĩa " anh ấy lấy coffee của tôi . Mà k pải là anh ấy nhận coffee của tôi

April 10, 2018

https://www.duolingo.com/profile/LhunhBoNgc5

mất dạy dám ăn trộm cà phê của tao

September 16, 2019, 10:18 AM

https://www.duolingo.com/profile/Madison143348

ngta chưa đọc mà đã nhận xét

June 16, 2017

https://www.duolingo.com/profile/minhhiul3

bố là troll

July 28, 2017

https://www.duolingo.com/profile/VSnbus

Quá

September 23, 2017

https://www.duolingo.com/profile/NguyenTieu8

Cafe

March 13, 2018

https://www.duolingo.com/profile/dungchiphan

Ca fe sai

July 17, 2018

https://www.duolingo.com/profile/trang982201

Tôi cũng nghĩ thế

September 16, 2018

https://www.duolingo.com/profile/kimloc1

Take có hai nghĩa một là nhận ,hai là lấy. Người ta thường dùng lấy hơn là nhận.

November 11, 2018

https://www.duolingo.com/profile/DungHoang694793

Tại sao không phải : he took my coffee

February 12, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Thun798038

Anh ấy nhận cà phê của tôi mà lại sai. Câu này quá cứng nhắc

August 10, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.