Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He takes my coffee."

Dịch:Anh ấy lấy cà phê của tôi.

4 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/minhhiul3

bố là troll

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phng351526

Ủa take nó ghi là " lấy " , " nhận " Vậy sao he takes my coffee sao lại có nghĩa " anh ấy lấy coffee của tôi . Mà k pải là anh ấy nhận coffee của tôi

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

He takes my coffee, He takes my coffee, He takes my coffee, He takes my coffee, He takes my coffee, He takes my coffee, He takes my coffee, He takes my coffee, He takes my coffee

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TuanNguyen12072

He take my

3 ngày trước

https://www.duolingo.com/TuanNguyen12072

Câu hồi nãy sai giờ thì đúng, Câu này dễ như ăn bánh

3 ngày trước

https://www.duolingo.com/VSnbus

Quá

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/VSnbus

Quá dễ ^^ <>

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguyenTieu8

Cafe

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/dungchiphan

Ca fe sai

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/trang982201

Tôi cũng nghĩ thế

3 ngày trước