"Hetakesmycoffee."

Dịch:Anh ấy lấy cà phê của tôi.

4 năm trước

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/minhhiul3

bố là troll

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phng351526

Ủa take nó ghi là " lấy " , " nhận " Vậy sao he takes my coffee sao lại có nghĩa " anh ấy lấy coffee của tôi . Mà k pải là anh ấy nhận coffee của tôi

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

He takes my coffee, He takes my coffee, He takes my coffee, He takes my coffee, He takes my coffee, He takes my coffee, He takes my coffee, He takes my coffee, He takes my coffee

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TuanNguyen12072

He take my

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/TuanNguyen12072

Câu hồi nãy sai giờ thì đúng, Câu này dễ như ăn bánh

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/VSnbus

Quá

1 năm trước

https://www.duolingo.com/VSnbus

Quá dễ ^^ <>

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenTieu8

Cafe

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/dungchiphan

Ca fe sai

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/trang982201

Tôi cũng nghĩ thế

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/kimloc1

Take có hai nghĩa một là nhận ,hai là lấy. Người ta thường dùng lấy hơn là nhận.

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.