Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Không có câu trả lời nào với câu hỏi của tôi."

Dịch:There was no response to my question.

0
4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/WShiro

tại sao là "was"

0
Trả lời4 năm trước