Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cuối cùng anh ta đã tìm ra một cách giải quyết cho vấn đề của mình ."

Dịch:He finally found a solution to his problem.

4 năm trước

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/TrinhPhamLe

Finally he found a way to resolve his problem.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/UayEt
UayEt
  • 25
  • 20
  • 1304

Trong bài chọn tất cả đáp án đúng thì đáp án thứ 2 của duolingo là chưa đúng về mặt từ ngữ vì chả thấy giải quyết solve đâu cả; đáp án thứ 2 chỉ đơn thần là tìm ra vấn đề của anh ta chứ chưa biết giải quyết không

3 năm trước

https://www.duolingo.com/QuangVinhT8

cách giải quyết mà, còn làm hay chưa thì chưa biết :)

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/TaHuyNam

I finally found a solution to my problem :II))

2 năm trước

https://www.duolingo.com/manhanhb

Finally he found a solve for his problem

2 năm trước

https://www.duolingo.com/UayEt
UayEt
  • 25
  • 20
  • 1304

I don't thinks "a solve" is correct and it seems quite difficult to understand for interviewer

2 năm trước

https://www.duolingo.com/myloveknight

Sao giờ không cho trả lời bình luận nữa nhỉ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/duytan213

The finally he found a solution to his problem

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Vuvanquan67

finally he discovered a solution to his problem ; tại sao sai nhỉ

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/Vuvanquan67

finally he discovered a solution to his problem ; tại sao lại sai , ai giải thích giúp

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/sang1209

Chương này toàn từ khó học đâm ra nản

2 tháng trước