Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Have you spoken to your uncle?"

Dịch:Bạn đã nói chuyện với chú của bạn chưa?

4 năm trước

0 Nhận xét