"It has not rained yesterday."

Dịch:Trời đã không mưa hôm qua.

August 5, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Lequangtrung

"Ngày hôm qua" cũng đâu có sai

August 5, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.