Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"It has not rained yesterday."

Dịch:Trời đã không mưa hôm qua.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lequangtrung

"Ngày hôm qua" cũng đâu có sai

4 năm trước