"It has not rained yesterday."

Dịch:Trời đã không mưa hôm qua.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lequangtrung

"Ngày hôm qua" cũng đâu có sai

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.