1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "We play on Sunday."

"We play on Sunday."

Dịch:Chúng tôi chơi vào ngày Chủ Nhật.

August 5, 2014

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/DiepVo2014

Chúa Nhật là ngày của Chúa không có sai đâu nhé!


https://www.duolingo.com/profile/1-Jeus-1

Theo người Công Giáo, Chúa Nhật là ngày đầu tuần, thứ bảy là ngày cuối tuần, 100% sure!


https://www.duolingo.com/profile/vucongthan

u cam on minh a !


https://www.duolingo.com/profile/Alibaseo_2015

sao ghi "Chúng tôi chơi vào ngày Chủ Nhật." nó nói sao phải ghi là " chúng ta " ?


https://www.duolingo.com/profile/E-IsMyPassion

And I work on Sunday.


https://www.duolingo.com/profile/vucongthan

o day co phai ban ve chua nhat dau ma cua nhac ve no y nhi tap chung vao ma ghi cau tra loi cua cac bai hoc y !


https://www.duolingo.com/profile/ltng346002

phát âm khó nghe quá

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.