Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The best thing is to rent a car."

Dịch:Điều tốt nhất là thuê một chiếc xe .

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thangnv16

"Tốt nhất là thuê một chiếc xe hơi" nghe xuôi hơn.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/anhptn

best mình dịch là tuyệt lại báo sai. :-<

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhhung123

điều tốt nhất là thuê một ô tô

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ThyBiThDiu

Tốt nhất là nên thuê một chiếc xe

2 năm trước

https://www.duolingo.com/quochuy2008

'' Điều tốt nhất là thuê một chiếc xe hơi '' Duo thiếu 1 từ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/DuongMyAnh

Như lồn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynDuyTh118679

dieu tot nhat dee thue mot chiec o to

1 năm trước