"It is definitely not me."

Dịch:Nó chắc chắn không phải là tôi.

August 6, 2014

9 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/KwangLee1

đáp án nên dịch mềm mại theo văn phong Việt hơn nữa, ngoại ngữ ko nên cứng nhắc quá


https://www.duolingo.com/profile/thaotien2005

Thế nhưng mình cũng thấy nó chẳng minh họa một cách dễ dàng mà còn khó khăn là nhiều nghĩa và cách đọc gần giống nhau đấy. Bạn thấy tiếng Anh khó đến thế này đây .


https://www.duolingo.com/profile/somenuchi

Nó không nhất định là tôi lại sai.


https://www.duolingo.com/profile/vuhaihau

it is not definitely me


https://www.duolingo.com/profile/Cyan1011

"Chắc chắn không phải tôi" dễ nghe hơn


https://www.duolingo.com/profile/Tran233

nó chắc chắn không phải tôi lại sai. nó chắc chắn không phải là tôi mới đúng. chỉ có mỗi tiengs Anh không có ngôn ngữ khác mà còn làm không xong gây ức chế


https://www.duolingo.com/profile/HongAnhEdm

Thôi thì bỏ it is ra thành chắn chắn k phải tôi có phải ok hơn k


https://www.duolingo.com/profile/hwangahnjong

và sau đó nó là tôi :))


https://www.duolingo.com/profile/hongyanggreat

Not me . - Khong phai toi It is definitely not me . No chac chan khong phai toi

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.