"Itisdefinitelynotme."

Dịch:Nó chắc chắn không phải là tôi.

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/KwangLee1

đáp án nên dịch mềm mại theo văn phong Việt hơn nữa, ngoại ngữ ko nên cứng nhắc quá

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thaotien2005

Thế nhưng mình cũng thấy nó chẳng minh họa một cách dễ dàng mà còn khó khăn là nhiều nghĩa và cách đọc gần giống nhau đấy. Bạn thấy tiếng Anh khó đến thế này đây .

4 năm trước

https://www.duolingo.com/somenuchi

Nó không nhất định là tôi lại sai.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/vuhaihau

it is not definitely me

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Cyan1011

"Chắc chắn không phải tôi" dễ nghe hơn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Tran233

nó chắc chắn không phải tôi lại sai. nó chắc chắn không phải là tôi mới đúng. chỉ có mỗi tiengs Anh không có ngôn ngữ khác mà còn làm không xong gây ức chế

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.