https://www.duolingo.com/nhox_2110

Nên thêm chức năng

mình nghĩ dưới gợi ý mỗi từ nên thêm phần phiên âm cách đọc như từ điển để dễ đọc hơn

4 năm trước

0 Nhận xét

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.