Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/nhox_2110

Nên thêm chức năng

mình nghĩ dưới gợi ý mỗi từ nên thêm phần phiên âm cách đọc như từ điển để dễ đọc hơn

4 năm trước

0 Nhận xét