"Anh ta thêm dầu."

Dịch:He adds the oil.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DiepVo2014

Sao "fill oil" nhưng "add THE oil"???

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Binh.Pham

add fuel to the fire :)

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.