Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ta thêm dầu."

Dịch:He adds the oil.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DiepVo2014

Sao "fill oil" nhưng "add THE oil"???

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Binh.Pham

add fuel to the fire :)

4 năm trước