1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Anh ta thêm dầu."

"Anh ta thêm dầu."

Dịch:He adds the oil.

August 6, 2014

2 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/DiepVo2014

Sao "fill oil" nhưng "add THE oil"???

August 6, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Binh.Pham

add fuel to the fire :)

August 12, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.