"Họ thông báo về giai đoạn tiếp theo."

Dịch:They announce the next stage.

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DiepVo2014

làm sao mình biết không dùng anounce ABOUT đây ta?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hongyanggreat

Announce thong bao

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hongyanggreat

Announce- inform

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hongyanggreat

They announce the next stage

3 năm trước

https://www.duolingo.com/hongyanggreat

Next stage giai doan tiep theo

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Hc3Rp

inform thì sao ?

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.