Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Họ thông báo về giai đoạn tiếp theo."

Dịch:They announce the next stage.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DiepVo2014

làm sao mình biết không dùng anounce ABOUT đây ta?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hongyanggreat

Announce thong bao

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hongyanggreat

Announce- inform

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hongyanggreat

They announce the next stage

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hongyanggreat

Next stage giai doan tiep theo

2 năm trước