1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Quá muộn rồi !"

"Quá muộn rồi !"

Dịch:Too late!

August 6, 2014

4 Nhận xét

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.