"Quá muộn rồi !"

Dịch:Too late!

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThyLinh593613

Too late là đúng mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Minhc423070

Dễ mà

2 năm trước

https://www.duolingo.com/VietHoang101298

Hahaha it too late

2 tuần trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.