Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Quá muộn rồi !"

Dịch:Too late!

0
4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ThyLinh593613

Too late là đúng mà

1
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/Minhc423070

Dễ mà

0
Trả lời1 năm trước