Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"My sister does not drive well."

Dịch:Chị của tôi không lái xe giỏi.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thanhtan60

Sister là chị hay em nhỉ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Cả hai, nếu muốn làm rõ thì younger sister = em gái, older sister = chị gái. Nếu có nhiều chị gái thì chị cả là elder sister

4 năm trước

https://www.duolingo.com/azooo333555

mình dịch là "chị tôi không giỏi lái xe" thì vẫn đúng chứ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/anhbaquelua

chị gái tôi lái không tốt :(

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenNguyenDuy

Chị tôi lái không tốt. Cũng đúng

9 tháng trước