"My sister does not drive well."

Dịch:Chị của tôi không lái xe giỏi.

August 6, 2014

4 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/NguyenNguyenDuy

Chị tôi lái không tốt. Cũng đúng


https://www.duolingo.com/profile/Sn7nm3

Câu này hoàn toàn đúng, người Việt không nói chị của tôi mà chỉ nói đơn giản là chị tôi, anh tôi, bố tôi...quá máy móc ( too machine, too automactic)


https://www.duolingo.com/profile/anhbaquelua

chị gái tôi lái không tốt :(


https://www.duolingo.com/profile/ThanhVy979802

tại sao chị của tôi lái xe không giỏi mà cũng sai?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.