"Tôimộtcáighếbành."

Dịch:I have a sofa.

4 năm trước

16 Nhận xét


https://www.duolingo.com/huayen

câu này mình dùng armchair có được không?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Binh.Pham

mình nghĩ là được bạn ạ :)

4 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong_dethuong

mình dùng "i have an armchair" mà báo sai. Theo nghĩa đáng lẽ phải đúng chứ hic

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Đáp án sẽ được thêm vào :P

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
 • 25
 • 988

i have a couch. sao không đúng nhỉ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nhatminhnguyen

mình dùng couch mà không được :'(

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Kittypaws120

Me too

3 năm trước

https://www.duolingo.com/cigaMmI

Same here :'(

2 năm trước

https://www.duolingo.com/XYKai

I have a couch thì sao ???

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DungL8

Couch cũng được mà nhỉ? Mình thấy từ này còn hay dùng hơn sofa

3 năm trước

https://www.duolingo.com/bucketassrabbit

couch hình như là ghế dài mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DTQLDBTL

ghế bàn chứ sao lại ghế bành

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HOA77.-_

Couch cung dung ma sao lai báo sai vay?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NSoSerious

"Couch" và "airchair" theo duolingo đều có nghĩa là ghế bành. Nhưng sao câu này lại chỉ chấp nhận "sofa"?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phungyennhi

i have a couch sao khong dc

1 năm trước

https://www.duolingo.com/huavancuong

Sao có lúc kêu dịch ghế bành, mình điền armchair thì nó bảo là couch, còn trong câu này minh điền là "i have a couch" thì nó bảo sai

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.