1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Kẻ thù của kẻ thù là bạn."

"Kẻ thù của kẻ thù là bạn."

Dịch:The enemy of an enemy is a friend.

August 6, 2014

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/huayen

tại sao enemy đầu lại là "the", enemy sau là "a"? mình nghĩ phải ngược lại chứ


https://www.duolingo.com/profile/phuchai1002

như nhau hết bạn à


https://www.duolingo.com/profile/apollofantastic

Ý nói từ enemy đầu tiên là bạn. Tức là mình biết enemy đầu tiên đó nen dùng the


https://www.duolingo.com/profile/nobita181

"kẻ thù của kẻ thù" chứ có phải là "kẻ thù của một kẻ thù" đâu


https://www.duolingo.com/profile/giacdinh

chẳng hiểu nghĩa là thế nào nhỉ?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.