Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He cooks in the kitchen."

Dịch:Anh ấy nấu ăn trong nhà bếp.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Tottii2412

anh ấy nấu ở trong bếp thì có gì là sai chứ, nhiều lúc thấy ức chế

4 năm trước

https://www.duolingo.com/LienBatter1

Thiệt kỳ cục trong đáp án không có chữ ăn lấy đâu ra ghi vô, khùng quá

2 năm trước