"Chuyến đi"

Dịch:The journey

August 6, 2014

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/mai_hoa

trip? ko dung? hic

August 6, 2014

https://www.duolingo.com/profile/TrmAnh909086

Trip hay journey đều như nhau thôi. Đúng mà.

November 3, 2015

https://www.duolingo.com/profile/DipNgcQunh

Thoi im di

June 23, 2017

https://www.duolingo.com/profile/TrmAnh909086

tôi không hiểu ý bạn là gì?

June 24, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Nguyennhan87

sau một năm, tôi gõ trip và được cho là đúng bạn ạ

March 12, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Sofia10122006

Còn của tui thì nó nói là Journey

September 13, 2017
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.