"Bạn đã không thêm đường !"

Dịch:You did not add the sugar!

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DiepVo2014

Mình bắt buộc phải có THE trước sugar hả bạn? Thanks

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lovallothers
lovallothers
  • 22
  • 22
  • 20
  • 14
  • 9

tôi đã dịch là " You did not add sugar " và đã được chấp nhận . Đăng lên để các bạn tham khảo

4 năm trước

https://www.duolingo.com/NgThNgc5

Nhưng mình không thêm the bị sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/-GasTer-

ko

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thynhi11

Mình sử dụng từ "a" không được

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.