"This is the watch that I had lost."

Dịch:Đây là cái đồng hồ mà tôi đã mất.

August 7, 2014

17 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/CamelliaNg2

đây là cái đồng hồ cái mà tôi đã làm mất. có vấn đề gì sai?

October 15, 2016

https://www.duolingo.com/profile/longlinhmino

"Đây là cái đồng hồ mà tôi đã thất lạc" cũng bị sai à

December 11, 2016

https://www.duolingo.com/profile/AnhNTC2

get a dictionary!

May 13, 2017

https://www.duolingo.com/profile/buithu10232007

never say ever

August 31, 2017

https://www.duolingo.com/profile/quangcx

Đây chỉ là một phần mềm học tiếng Anh. Nó miễn phí. Các bạn đừng yêu cầu cao quá.

October 14, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Minhhuy112233

Ko phải yêu cao ae đang góp y cho nó hoàn thiện hơn thôi . Ko sao đâu .

May 5, 2019

https://www.duolingo.com/profile/shiningfriends

chiec va cai co gi khac nhau

November 4, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Anqueu

"Đây là cái đồng hồ mà tôi đã bị mất" mà cũng sai????

August 7, 2014

https://www.duolingo.com/profile/buithu10232007

đây là chiếc dồng hồ mà tôi đã bị mất

August 31, 2017

https://www.duolingo.com/profile/KaNguyen1

Tương tự như bạn, mọt chữ "bị" cũng báo sai.

August 7, 2015

https://www.duolingo.com/profile/buithu10232007

vậy à

August 31, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Dng605832

thừa từ "bị"

May 2, 2018

https://www.duolingo.com/profile/A.Tuan

thiếu chữ "cái" fail luôn

September 17, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ngocnguyen302149

'đây là cái đồng hồ tôi từng mất' maf sai à

March 3, 2016

https://www.duolingo.com/profile/LucLuong

???

January 28, 2018

https://www.duolingo.com/profile/_The_Gunner_

đây là đồng hồ cái mà tôi đã mất sao sai vậy???

April 9, 2018

https://www.duolingo.com/profile/CaoTruongL1

Cái đồng hồ này tôi đã bị mất _nói tiếng Việt thì đồng nghĩa ,đúng không mọi người ?

August 15, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.