Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"This is the watch that I had lost."

Dịch:Đây là cái đồng hồ mà tôi đã mất.

4 năm trước

15 Nhận xét


https://www.duolingo.com/CamelliaNg2

đây là cái đồng hồ cái mà tôi đã làm mất. có vấn đề gì sai?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/longlinhmino

"Đây là cái đồng hồ mà tôi đã thất lạc" cũng bị sai à

1 năm trước

https://www.duolingo.com/AnhNTC2

get a dictionary!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/buithu10232007

never say ever

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/quangcx

Đây chỉ là một phần mềm học tiếng Anh. Nó miễn phí. Các bạn đừng yêu cầu cao quá.

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/shiningfriends

chiec va cai co gi khac nhau

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/Anqueu

"Đây là cái đồng hồ mà tôi đã bị mất" mà cũng sai????

4 năm trước

https://www.duolingo.com/buithu10232007

đây là chiếc dồng hồ mà tôi đã bị mất

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/KaNguyen1

Tương tự như bạn, mọt chữ "bị" cũng báo sai.

3 năm trước

https://www.duolingo.com/buithu10232007

vậy à

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/Dng605832

thừa từ "bị"

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/A.Tuan

thiếu chữ "cái" fail luôn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/ngocnguyen302149

'đây là cái đồng hồ tôi từng mất' maf sai à

2 năm trước

https://www.duolingo.com/LucLuong

???

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/Gunner575823

đây là đồng hồ cái mà tôi đã mất sao sai vậy???

4 tháng trước