"Cậu bé có một con chó hoặc một con mèo?"

Dịch:Does the boy have a dog or a cat?

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/nvl_198

Viết câu hỏi sơ sài quá, đọc vào như câu khẳng định vậy. Nên sửa lại là: "Cậu bé có một con chó hoặc một con mèo phải không?" Như thế mới dễ hiểu nha admin. Cảm ơn nhiều!

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.