1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "They have another son."

"They have another son."

Dịch:Họ có một người con trai khác.

August 7, 2014

15 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/huycankts

Dịch củ chuối quá


https://www.duolingo.com/profile/bitranpy

"Họ có đứa con trai khác" Sao lại sai? Trong khi đáp án là: "Họ có một đứa con trai khác".


https://www.duolingo.com/profile/Bo_2012

Sin lội! tôi không biết.Vì lúc đó tôi cũng đã đán như thế này mà!


https://www.duolingo.com/profile/Thanhtuyen90vn

một người cái khác là '' a son '' chứ ???


https://www.duolingo.com/profile/VNLord

Đùa chứ trả lời là. Họ có thêm con trai. Mà sai


https://www.duolingo.com/profile/Thanhtuyen90vn

Hỏng hiểu luôn :))


https://www.duolingo.com/profile/sonboy555

''Họ có một đứa con trai khác'' sai :v


https://www.duolingo.com/profile/_LoveBlackpink_

mình thấy chỉ đánh thừa từ thì vẫn phải được chấp nhận chứ.mình thấy nó vô lí thế nào ấy


https://www.duolingo.com/profile/zZzDienNgu

chúng :)) nghe dị hợm quá


https://www.duolingo.com/profile/Thng145766

another dùng cho số ít nên thêm một để phân biệt. other dùng số nhiều


https://www.duolingo.com/profile/AvocaK

Họ có đứa con trai khác


https://www.duolingo.com/profile/NhiNguyen874071

Máy hỏng,trả lời đúng cho là sai

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.