Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi học từ tám giờ đến mười một giờ."

Dịch:I study from eight to eleven.

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ducito

I study from eight o'clock to eleven o'clock.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/HuynhDuyTan

"...From eight hours to eleven hours" cũng sai à

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nhimZim

Vâng sai bạn ạ. 8 hours là chỉ khoảng thời gian: tức là 8 giờ đồng hồ. Còn từ 8 đến 11 giờ là 2 mốc thời gian

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/HaiHoang20

Sao lúc ghi tiếng anh kucs viết số

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dat434696

Tại sao có "hour" lại sai ???

2 năm trước

https://www.duolingo.com/9wcz3

Làm đúng sao nói sai

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 947

i study fro.m eight until eleven

5 tháng trước