"Tôi học từ tám giờ đến mười một giờ."

Dịch:I study from eight to eleven.

4 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ducito

I study from eight o'clock to eleven o'clock.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/HuynhDuyTan

"...From eight hours to eleven hours" cũng sai à

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nhimZim

Vâng sai bạn ạ. 8 hours là chỉ khoảng thời gian: tức là 8 giờ đồng hồ. Còn từ 8 đến 11 giờ là 2 mốc thời gian

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/HaiHoang20

Sao lúc ghi tiếng anh kucs viết số

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dat434696

Tại sao có "hour" lại sai ???

3 năm trước

https://www.duolingo.com/9wcz3

Làm đúng sao nói sai

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 1046

i study fro.m eight until eleven

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguynThanh489227

I learned from eight to eleven.

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguynThanh489227

I learned from eight to eleven.=> Câu này không rõ thì, việc dùng ở thì quá khứ đơn sao lại sai?

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.