"Nó là một quận nghèo."

Dịch:It is the poor district.

August 7, 2014

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/hieule81502

Có vẻ như mod bị " tẩu hỏa nhập ma " thì phải. Biết nhiều quá nên quên mất căn bản.

April 27, 2016

https://www.duolingo.com/profile/phuong94123

it is a poor county? country? country? country? angry

May 24, 2016

https://www.duolingo.com/profile/KNY8888

can it be town

July 19, 2017

https://www.duolingo.com/profile/thanhnguye911602

A chứ không phải the.

February 27, 2018

https://www.duolingo.com/profile/GiaLang3

Ngôi thứ ba số ít (It is) nên nó cụ thể và chắc chắn là một, do vậy dùng "a" hay "the" đều được (?)

August 21, 2019

https://www.duolingo.com/profile/yeulachet1066

Chỗ nào dịch là "một" vậy ta? Nằm mơ thấy chắc

December 6, 2018

https://www.duolingo.com/profile/nguynquang268955

Nó là quận nghèo đúng nghĩa hơn

August 21, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.