"Nó là một quận nghèo."

Dịch:It is the poor district.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hieule81502

Có vẻ như mod bị " tẩu hỏa nhập ma " thì phải. Biết nhiều quá nên quên mất căn bản.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong94123

it is a poor county? country? country? country? angry

2 năm trước

https://www.duolingo.com/KNY8888

can it be town

1 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhnguye911602

A chứ không phải the.

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/yeulachet1066

Chỗ nào dịch là "một" vậy ta? Nằm mơ thấy chắc

2 ngày trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.