Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Nó là một quận nghèo."

Dịch:It is the poor district.

0
4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/asalade
asalade
  • 20
  • 15
  • 15
  • 11
  • 10

Why not "a poor district"??

3
Trả lời4 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

Có vẻ như mod bị " tẩu hỏa nhập ma " thì phải. Biết nhiều quá nên quên mất căn bản.

1
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong94123

it is a poor county? country? country? country? angry

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/KNY8888

can it be town

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhnguye911602

A chứ không phải the.

0
Trả lời5 tháng trước