1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "I have assumed control of th…

"I have assumed control of the country."

Dịch:Tôi đã nắm được quyền kiểm soát đất nước.

August 7, 2014

8 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/danh1610

Take control of = assume control of: nắm hoắc lấy được quyền kiểm soát


https://www.duolingo.com/profile/Cute.Owl

Làm thế nào mà assumed lại được dịch thành "đã nắm được" vậy?


https://www.duolingo.com/profile/Trang.

assume control of = take control of (http://dictionary.cambridge.org/dictionary/british/assume_3) dịch ra tiếng Việt thành nắm quyền kiểm soát thôi? Chứ bạn có cách dịch nào hay hơn không thì có thể gợi ý, mình sẽ xem xét thêm vào (Nói dùng google translate thì hơi quá nha bạn)


https://www.duolingo.com/profile/Cute.Owl

Mình xóa cái bình luận google translate rồi mà, hehe. Xin lỗi nhé!


https://www.duolingo.com/profile/AucoNguyen

Tôi đã lấy được quyền kiểm soát đất nước.


https://www.duolingo.com/profile/nhuannheo

Ý kiến riêng mình hay xem trên phim thấy ngta hay dùng take control of hơn là assume control of?


https://www.duolingo.com/profile/tuantocdo1

Nên cho nhiều nhiều các câu kiểu cụm từ này vào và thay các câu liên tục, chứ không dùng cái này khoảng hơn tháng là chán ngấy vì làm nhiều đến thuộc lòng


https://www.duolingo.com/profile/BaHunh

Tôi đã cho rằng kiểm soát được đất nước ,, được không?

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.