"Did something happen?"

Dịch:Có chuyện gì đã xảy ra à ?

4 năm trước

17 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HieuLe949885

Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao sai ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/aloalo2242

thiếu "đã" là quá khứ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HieuLe949885

Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao sai?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/P7bXLrma

nghĩa của câu hỏi trong bài: có đúng là có chuyện xảy ra không. Còn câu dích của bạn là muốn biêt sự việc gì đã xảy ra

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/Coludy_Love

Có chuyện gì xảy ra? cũng sai luôn

4 năm trước

https://www.duolingo.com/pmyt
pmyt
  • 25
  • 25
  • 23
  • 9
  • 6
  • 5

Có chuyện gì xảy ra? : What happens?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/diepndongphuong

Bạn giống mình thiếu mất chữ à

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Naganadel

Bạn thiếu "đã". Vì đây là thì quá khứ

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/Hngon3

cần gì chữ à vô nữa chứ

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HngPhm18

Có chuyện gì đã xảy ra cũng sai à

3 năm trước

https://www.duolingo.com/minhhoa20

điều gì đã xảy ra? nó đã là một câu hỏi rồi mà.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nhodoan

Đáp án sai bét. Nât

2 năm trước

https://www.duolingo.com/PhongQuocDinh

Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao sai?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Sony425629

"Đã có thứ gì đó xảy ra ư?" bị sai. Nghe ngữ điệu câu đó hay hơn nhiều

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Nguyenphuocdien

Da xay ra viec gi vay? Sao lai sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/P7bXLrma

Đã xảy ra điều gì à? Cũng là một đáp án đúng

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/NgocTaiNgu1

Câu này nên có nhiều đáp án thì thuyết phục hơn.

3 tuần trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.