1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Did something happen?"

"Did something happen?"

Dịch:Có chuyện gì đã xảy ra à ?

August 7, 2014

24 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/HieuLe949885

Có chuyện gì xảy ra vậy? Sao sai ?


https://www.duolingo.com/profile/aloalo2242

thiếu "đã" là quá khứ


https://www.duolingo.com/profile/Mocdiep226

cái gì đã xảy ra ? sao sai ?


https://www.duolingo.com/profile/PhongQuocDinh

Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao sai?


https://www.duolingo.com/profile/HngPhm18

Có chuyện gì đã xảy ra cũng sai à


https://www.duolingo.com/profile/HieuLe949885

Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Sao sai?


https://www.duolingo.com/profile/P7bXLrma

nghĩa của câu hỏi trong bài: có đúng là có chuyện xảy ra không. Còn câu dích của bạn là muốn biêt sự việc gì đã xảy ra


https://www.duolingo.com/profile/minhhoa20

điều gì đã xảy ra? nó đã là một câu hỏi rồi mà.


https://www.duolingo.com/profile/Coludy_Love

Có chuyện gì xảy ra? cũng sai luôn


https://www.duolingo.com/profile/pmyt

Có chuyện gì xảy ra? : What happens?


https://www.duolingo.com/profile/diepndongphuong

Bạn giống mình thiếu mất chữ à


https://www.duolingo.com/profile/Naganadel

Bạn thiếu "đã". Vì đây là thì quá khứ


https://www.duolingo.com/profile/Hngon3

cần gì chữ à vô nữa chứ


https://www.duolingo.com/profile/nhodoan

Đáp án sai bét. Nât


https://www.duolingo.com/profile/Sony425629

"Đã có thứ gì đó xảy ra ư?" bị sai. Nghe ngữ điệu câu đó hay hơn nhiều


https://www.duolingo.com/profile/Nguyenphuocdien

Da xay ra viec gi vay? Sao lai sai


https://www.duolingo.com/profile/P7bXLrma

Đã xảy ra điều gì à? Cũng là một đáp án đúng


https://www.duolingo.com/profile/NgocTaiNgu1

Câu này nên có nhiều đáp án thì thuyết phục hơn.


https://www.duolingo.com/profile/Loan430579

Đã có chuyện gì xảy ra thế? Cũng sai?


https://www.duolingo.com/profile/HoangTranD3

" có chuyện gì đã xảy ra vậy?" Bị báo sai, admin chỉnh dùm cái


https://www.duolingo.com/profile/huynhphudt

Việc gì đó đã sẩy ra được không mod


https://www.duolingo.com/profile/Mocdiep226

Chuyện gì đã xảy ra vậy - Sai / Chuyện gì đã xảy ra à - Đúng :)


https://www.duolingo.com/profile/Dungtn1881

có chuyện gì đã xảy ra vậy

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.