"Ai là thuyền trưởng?"

Dịch:Who is the captain?

4 năm trước

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/azooo333555

khi nào cần dùng "the" và khi nào không cần?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/vohoangnhuy

Chịu,I don't know.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/anhhoihp1999
anhhoihp1999
 • 25
 • 24
 • 11
 • 9
 • 5
 • 4
 • 3

Oh good

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thuyvy_1999

"The,a ,an" là mạo từ thường đứng trước danh từ. Ta dùng "a" và " an " khi danh từ đã xác định như: a dog ,an apple. Ta dùng " the " khi danh từ chưa được xác định như : the girl,the poor,...

4 năm trước

https://www.duolingo.com/MichaelLuu2

bạn hướng dẫn người ta ngược lại rồi đấy. https://www.duolingo.com/comment/3850844

4 năm trước

https://www.duolingo.com/anhhoihp1999
anhhoihp1999
 • 25
 • 24
 • 11
 • 9
 • 5
 • 4
 • 3

Thank you!!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/phuchai1002

khi không xác định số lượng

4 năm trước

https://www.duolingo.com/quyenhoang5

đúng! khi nào dùng "the" và khi nào thì không vậy ah?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/superhacker

who is captain? lại sai sao trời

4 năm trước

https://www.duolingo.com/phuchai1002

who is the captain mới đúng bạn ạ bởi vì ở đây không xác định có bao nhiêu thuyền trưởng nên phải dùng the

4 năm trước

https://www.duolingo.com/MichaelLuu2

thuyền trưởng thì có 1 chứ bao nhiêu mà bảo ko xác định có bao nhiêu, 1 thuyền có nhiều thuyền trưởng à? Ở đây vì thuyền trưởng là người "duy nhất" nên danh từ này xác định và phải thêm "the" https://www.duolingo.com/comment/3850844

4 năm trước

https://www.duolingo.com/VuNhanMin

Lẽ ra: Who is captain cũng phải là đáp án đúng

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.