"Cậu bé ăn."

Dịch:The boy eats.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tiencrala

why do we use "the" not "a" ?

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.