Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cậu bé ăn."

Dịch:The boy eats.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/tiencrala

why do we use "the" not "a" ?

4 năm trước