"Cậu bé ăn."

Dịch:The boy eats.

August 7, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/tiencrala

why do we use "the" not "a" ?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.