"He has books."

Dịch:Anh ấy có những quyển sách.

August 7, 2014

17 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/phanh1710

Nhiều quyển sách với những quyển sách khác nhau ah????

August 22, 2014

https://www.duolingo.com/profile/hanhmit.99

ddung mình giông cậu

September 30, 2014

https://www.duolingo.com/profile/tepriu

Anh ấy có nhiều quyển sách hay hơn

August 31, 2014

https://www.duolingo.com/profile/hanhmit.99

mình giông cậu :'(

September 7, 2014

https://www.duolingo.com/profile/iris.rainbow

He cũng là "cậu ấy" mà :(

August 7, 2014

https://www.duolingo.com/profile/nghoainhan

anh ấy co nhiều quyển sách sao lại sai

September 9, 2014

https://www.duolingo.com/profile/dinhhuy9xbn

Mjk cũng thế

September 21, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Lisa.Dang

Rụng tim vì nhiều và những :(

September 21, 2014

https://www.duolingo.com/profile/HngTr

Nhiều quyển sách mà sai :(

September 21, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Da.Vinci.

Vài quyển sách cũng được mà

September 21, 2014

https://www.duolingo.com/profile/chickendkc94

anh ấy có một vài quyển sách nghe hay hơn chứ

September 29, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Yuki5494

Vài cuốn sách mà sai á

October 12, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Hoang208

Vài dùng từ khác a lot lots of hay little ....

December 9, 2014

https://www.duolingo.com/profile/hocenglish123

Uhm ,dung roi

October 12, 2014

https://www.duolingo.com/profile/trangphan89

anh ấy có nhiều sách cũng đúng mà hix sao lại sai chứ

October 29, 2014

https://www.duolingo.com/profile/minheoheo

Chắc bị lỗi nek....@@

October 30, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ltghyy2003

Ukuk

November 19, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.