Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The union believes that everybody has the same rights."

Dịch:Công đoàn tin rằng mọi người có quyền lợi như nhau.

4 năm trước

16 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Nhungrinh

mình nghĩ dịch là : "Công đoàn tin rằng mọi người có những quyền bình đẳng " thì hợp lý hơn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Phải dịch theo đúng nghĩa của câu gốc chứ bạn, quyền bình đẳng với quyền lợi như nhau là hai khái niệm khác nhau mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/PhamMinhLam

mình dịch là liên đoàn không được tính à @@ sai mỗi chữ liên :(

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhtan60

Quyền thì đúng hơn, quyền lợi là những lợi ích mà mình có quyền được hưởng

4 năm trước

https://www.duolingo.com/TuanQuyNgo

Của tôi đúng

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/homiyeu
homiyeu
 • 25
 • 16
 • 8
 • 8
 • 507

Có lỗi ở đây gõ sai vậy mà kiểm tra bảo đúng: the union police that everybody has the same ready

3 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenhuudu0608

tương tự mà không được ak

3 năm trước

https://www.duolingo.com/TrnnhCao

Công đoàn tin là mọi người có những quyền lợi như nhau sai là sao

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Cangsaigon

The union beeleaves that

2 năm trước

https://www.duolingo.com/giotsuong_2412

có quyền ngang nhau cũng đúng mừ

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Tiencuong

Câu này tự hỏi tự trả lời luôn.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Russia241418

Công đoàn tin rằng mọi người có quyền như nhau

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyennx

Rights=các quyền. Không nên dịch là quyền lợi.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/CngMinh17

Công đoàn là tổ chức đứng ra bảo vệ quyền đc hưởng phúc lợi chính đáng cho người lao động mà. Dịch quyền lợi thì đúng hơn là quyền

2 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhvietan2

Vô lí

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Anomyous-chan

Câu hay đấy! Rất có ý nghĩa.

1 năm trước