"The union believes that everybody has the same rights."

Dịch:Công đoàn tin rằng mọi người có quyền lợi như nhau.

August 8, 2014

7 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/Nhungrinh

mình nghĩ dịch là : "Công đoàn tin rằng mọi người có những quyền bình đẳng " thì hợp lý hơn

September 26, 2014

https://www.duolingo.com/profile/phuong806414

@ Nhungrinh. Cứ thích dịch theo ý mình... Phải để ý câu chữ trong tiếng Anh mà dịch cho hợp lý chứ!!!

October 31, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Phải dịch theo đúng nghĩa của câu gốc chứ bạn, quyền bình đẳng với quyền lợi như nhau là hai khái niệm khác nhau mà

October 1, 2014

https://www.duolingo.com/profile/meo.ne

Công đoàn tin rằng mọi người đều có quyền như nhau chứ

February 14, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Anomyous-chan

Câu hay đấy! Rất có ý nghĩa.

May 29, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Hungnv84

Đề nghị admin update thêm các từ Hiệp hội, liên hiệp - tin là - quyền vào các từ tương ứng, đáp án hiện tại quá cứng nhắc

October 30, 2018

https://www.duolingo.com/profile/NguyetTran265038

Công đoàn tin rằng mọi người có cùng quyền lợi. Sao lại sai nhỉ!!!!!!

March 30, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.