Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I like my voice."

Dịch:Tôi thích giọng nói của mình .

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thanhtan60

Sao không phải là giọng hát, theo tôi nên dịch là giọng trong câu này thì hợp hơn

4 năm trước

https://www.duolingo.com/uzumaki258

tôi thích giọng hát của mình sao lại sai. the voice là giọng hát mà

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Alibaseo_2015

voice là giọng nói or tiếng nói :3

3 năm trước

https://www.duolingo.com/huyvo64

Tôi thích giọng hát của mình

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tin258271

tất nhien roi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/cuongdaihiep
cuongdaihiep
  • 25
  • 20
  • 9
  • 6
  • 4
  • 3
  • 2
  • 2
  • 1258

I am Chaien :))

1 năm trước