Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Họ du lịch giữa các thị trấn."

Dịch:They travel between the towns.

0
4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Thuy21

sao lại không dùng among nhỉ, among cũng dùng cho hai vật trở lên mà, between thì là ở giữa hai vật

0
Trả lời4 năm trước