"Họ du lịch giữa các thị trấn."

Dịch:They travel between the towns.

August 8, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Thuy21

sao lại không dùng among nhỉ, among cũng dùng cho hai vật trở lên mà, between thì là ở giữa hai vật

August 8, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.