1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "I know nothing about women."

"I know nothing about women."

Dịch:Tôi không biết gì về những phụ nữ .

August 8, 2014

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/buihoan.hav

Tại sao lại dịch "không "ở đẩy nhỉ


https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

I know nothing about women, I know nothing about women, I know nothing about women, I know nothing about women, I know nothing about women, I know nothing about women, I know nothing about women, I know nothing about women, I know nothing about women


https://www.duolingo.com/profile/paygate591

Women ở đây chỉ một giới... tại sao không có the ?


https://www.duolingo.com/profile/Endless.Love

Women nói chung chung các phụ nữ, không cần mạo từ xác định ở đây.


https://www.duolingo.com/profile/lut436756

Why not! I don't know everything about women

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.