"Một năm sau"

Dịch:A year later

August 8, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/kulka93

one year later?

August 8, 2014

https://www.duolingo.com/profile/LoVanVo

a last year sai hả?

September 6, 2015

https://www.duolingo.com/profile/dunghjen1954

Cùng câu hỏi???

December 2, 2015

https://www.duolingo.com/profile/HnhLong2

Last nghĩa là cuối cùng bạn ơi

April 19, 2017
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.