"Một năm sau"

Dịch:A year later

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/kulka93

one year later?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/LoVanVo
LoVanVo
  • 18
  • 17
  • 10

a last year sai hả?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/dunghjen1954

Cùng câu hỏi???

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HnhLong2

Last nghĩa là cuối cùng bạn ơi

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.